Spółka Mostostal Zabrze Elektro oprócz szerokiej oferty w zakresie prac montażowych, pomiarowych i serwisowych, posiada kompetencje i doświadczenie w obszarze prowadzenia całodobowych prac eksploatacyjnych dla instalacji elektroenergetycznych, systemów sterowania i automatyki, w obiektach energetyki odnawialnej, konwencjonalnej i zakładach przemysłowych. Bezpieczeństwo użytkownika, sprawna i dyspozycyjna praca ciągła urządzeń, stanowią dla nas wyznacznik w organizacji prac w tym zakresie.

Naszym Klientom proponujemy:

  •  Organizacje i prowadzenie prac eksploatacyjnych zgodnie ze stosownymi regulacjami i obowiązującymi przepisami
  • Przygotowywanie i aktualizacja Instrukcji Eksploatacji Obiektów, Instrukcji BHP itp.
  • Przeglądy i pomiary okresowe
  • Identyfikacja oraz usuwanie usterek / awarii
  • Doradztwo techniczne i audyty techniczne

Kiedy my pracujemy, nasi Klienci śpią spokojnie!