Doświadczona i wykwalifikowanej kadra inżynieryjna oraz menadżerska, a także własne zasoby elektromontażowe pozwalają na kompleksowe zarządzanie projektami i realizację prac montażowych, w ramach budowy, modernizacji remontów obiektów elektroenergetycznych i przemysłowych na wszystkich poziomach napięć (WN, SN, nN).

Zapewniamy profesjonalne wykonanie:

 •  Zasilania placów budów
 •  Zasilania i sterowania strategiczną infrastrukturą obiektową i liniami technologicznymi
 • Instalacji oświetleniowej, siły, gniazd remontowych i użytkowych
 • Instalacji ekwipotencjalnej, odgromowej i uziemiającej
 • Zasilania rezerwowego, awaryjnego i gwarantowanego
 • Instalacji słaboprądowych: kontroli dostępu, sygnalizacji napadu i włamania, telewizji przemysłowej, sygnalizacji alarmu pożarowego i oddymiania, sieci komputerowych
  i telefonicznych.
 • Instalacji sterowania i automatyki w zakresie montażu obiektowego
 • Montażu tras kablowych głównych i pomocniczych
 • Montażu systemów kablowych WN, SN i nn
 • Montażu urządzeń elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej