Proponujemy Państwu wsparcie projektowe dla sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz wsparcie techniczne podczas wszystkich faz procesu realizacji inwestycji w zakres doradztwa technicznego, opracowania dokumentacji koncepcyjnej, wykonawczej, zamiennej i powykonawczej, w tym także kosztorysowej i formalno-prawnej. Zapewniamy dobór i kompletację dostaw opartą o sprawdzonych producentów oraz dostawców krajowych i zagranicznych. Współpracujemy w tym zakresie ze Spółką Mostostal Zabrze Biprohut oraz ze sprawdzonymi biurami projektowymi, a także wykorzystujemy zasoby własne.