Spośród wielu profesjonalnych urządzeń wykorzystywanych w pomiarach elektroenergetycznych w naszej bazie sprzętowej możemy wyróżnić:

Tester zabezpieczeń
testy wszelkiego rodzaju automatyki zabezpieczeniowej i stacyjnej, 6 kanałów prądowych, 4 kanały napięciowe, automatyczne testy zabezpieczeń odległościowych, różnicowoprądowych, synchronizatorów itp.

Wymuszalnik prądowy 1000 A wraz z testerem przekładników prądowych
testy obwodów pierwotnych, badanie przekładników

Miernik małych rezystancji 100 ADC
pomiary wyłączników mocy, szyn zbiorczych, transformatorów, silników itp.

Wymuszalnik wysokonapięciowy wraz z modułem VLF do badania kabli
próby napięciowe szyn zbiorczych oraz kabli, 50 kV AC, 70 kV DC, 40 kV AC VLF

Miernik czasów wyłączników
pomiary wyłączników oraz innych układów wymagających pomiaru czasów

Miernik rezystancji izolacji 15 kV DC
pomiary stanu izolacji kabli i oszynowania SN i WN

Wielofunkcyjny miernik instalacji nN
pomiary stanu izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, uziemień w sieciach nN

Zadajnik oraz miernik napięć rażenia
układ do badania metodą techniczną ochrony przeciwporażeniowej w sieciach SN i WN, moc 13 kVA, prąd do 50 A