Zespół ekspertów grupy pomiarów i rozruchu to doświadczeni inżynierowie i praktycy. To właśnie praca naszej wykwalifikowanej kadry, wyposażonej w profesjonalny sprzęt pomiarowy, daje Klientom gwarancję jakości i bezpieczeństwa eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Zapewniamy wykonanie prac kontrolno-pomiarowych i badań pomontażowych urządzeń i aparatury elektrycznej oraz instalacji i sieci elektrycznych, w szczególności:

 • Pomiarów stanu izolacji
 • Wykonania prób napięciowych
 • Pomiarów z wymuszeniem wartości pierwotnych
 • Pomiarów ochrony przeciwporażeniowej dla średniego i wysokiego napięcia (tzw. napięcia rażenia)
 • Sprawdzenia parametrów elektrycznych urządzeń oraz prób funkcjonalnych
 • Badania diagnostyczne linii kablowych niskiego i średniego napięcia
 • Pomiarów rozdzielnic nN, SN i WN w zakresie obwodów pierwotnych (wyłączniki, rozłączniki, odłączniki, uziemniki, systemy szyn zbiorczych, przekładniki prądowe i napięciowe) oraz wtórnych (rezystancja izolacji, poprawność połączeń, próby funkcjonalne)
 • Pomiarów instalacji uziemiających i odgromowych
 • Prac regulacyjno-pomiarowych
 • Badań, pomiarów i konfiguracji urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
 • Przeglądów okresowych urządzeń w eksploatacji
 • Prób funkcjonalnych i rozruchów

Badania, pomiary i konfiguracja urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników pozwala nam realizować skomplikowane zadania z dziedziny automatyki zabezpieczeniowej, takich jak:

 • Tworzenie konfiguracji dla większości obecnych na rynku typów przekaźników zabezpieczeniowych
 • Weryfikacja i wprowadzanie nastaw zabezpieczeń
 • Konfiguracja i uruchamianie warstwy komunikacyjnej zabezpieczeń
 • Testowanie funkcji zabezpieczeniowych, logiki działania oraz kanałów komunikacyjnych
 • Konfigurowanie oraz uruchamianie automatyk stacyjnych SZR, SPZ, SCO, PDZ, LRW, ZS itp.
 • Przeglądy okresowe urządzeń w eksploatacji

Próby funkcjonalne i rozruchy:
W obszarze wykonywania prób funkcjonalnych i rozruchów oferujemy kompletne opracowywanie programów oraz harmonogramów prób funkcjonalnych dla układów automatyki zabezpieczeniowej, sterowań, blokad i wzajemnych powiązań dla pojedynczych rozdzielnic, układów rozdzielnic, jak i całych bloków i stacji elektroenergetycznych,
Wykonywanie prób funkcjonalnych według ustalonych programów Klienta,
Opracowywanie oraz przeprowadzanie prób rozruchowych, w tym generatorów.